• 18

    Aug

    Gunung Menangis Takut Menjadi Bahan Bakar Neraka

    Pada suatu hari Uqail bin Abi Thalib telah pergi bersama-sama dengan Nabi Muhammad saw. Pada waktu itu Uqail telah melihat berita ajaib yang menjadikan tetapi hatinya tetap bertambah kuat di dalam Islam dengan sebab tiga perkara tersebut. Peristiwa pertama, ketika Rasulullah saw. ingin mendatangi hajat yakni mebuang air besar dan di hadapannya terdapat beberapa batang pohon. Maka baginda saw. berkata kepada Uqail, Hai Uqail teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu, dan katalah kepadanya, bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata, Agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi aling-aling atau penutup baginya, kerana sesungguhnya baginda akan mengambil air wudu dan buang air besar. Uqail pun keluar dan pergi namun sebelum dia menyelesaikan tugas itu ternyata pohon-pohon sudah tumbang dari
-

Author

Follow Me